Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ποικιλία καρυδιάς: Big Top

Ποικιλία καρυδιάς: Big Top

Καταγωγή: Προήλθε από διασταύρωση της Chandler Χ
FM3 (ελληνική επιλογή)

Δημιουργός: ΕΘΙΑΓΕ/ΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Χαρακτηριστικά καρυδιάς: Big Top
Καρποφορία: πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας
(90%).
Μορφή κόμης: ημιπλαγιόκλαδη.
Ζωηρότητα βλάστησης: αδύνατη.
Χαρακτηρισμός ποικιλίας: μεσοόψιμη.
Έναρξη βλάστησης: 5/4.
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 14/4-25/4.
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 17/4 –27/4.
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: ελαφρά πρωτόγυνη και μερικές
χρονιές σχεδόν ομόγαμη.
Εποχή ωρίμασης καρπού: τέλη Σεπτεμβρίου.
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: πολύ γρήγορη.
Ταχύτητα εμφάνισης θηλέων: από το πρώτο έτος.
Ταχύτητα εμφάνισης ιούλων: γρήγορη (στο 4ο έτος).
Παραγωγικότητα: πολύ καλή.
Ευαισθησία στη βακτηρίωση: μέση.
Ευαισθησία στην ανθράκωση: μικρή.
Προσβολές από καρπόκαψα: απαιτείται καταπολέμηση.
Επικονιαστές: Chandler, Lara, Hartley.
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή.
Αντοχή στο ηλιόκαυμα: καλή.
Χαρακτηριστικά καρπού
Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: ωοειδές.
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: πολύ καλή, πολύ ελκυστική.
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 18 – 20 g.
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη.
Ποσοστό ψίχας: 51% - 53%.
Χρωματισμός ψίχας: ανοικτόχρωμος, ελκυστικός, κατηγορία
Ι και EXTRA.
Ποιότητα ψίχας: καλή - πολύ καλή.
Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: εύκολος.

Αγρονομική αξία καρυδιάς: Big Top
Η Ποικιλία καρυδιάς: Big Top είναι παραγωγική, πλαγιόκαρπη και πολύ μεγαλόκαρπη ημιόψι-
μη ποικιλία, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές
περιοχές. Απαιτεί επιμελημένη άρδευση και λίπανση για το
καλό γέμισμα της ψίχας. Εξαιρετική ποικιλία για εμπόριο
καρυδιού με κέλυφος (in shell market) και για την αγορά
φρέσκου καρυδιού. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ημιόψιμη
πλαγιόκαρπη ποικιλία τόσο μεγαλόκαρπη.
Ανταγωνίστριες ποικιλίες: Chandler, Hartley, Lara.

Πληροφορίες:
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας, Νέο Κρίκελλο, 351 00 Λαμία,
τηλ.: 22310 81246, fax: 2231 81822, e-mail: sgeb@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να μας κεράστε ένα καφέ, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κάτωθι button η απευθυνθείτε στο μαιλ: index@otenet.gr