Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ποικιλία καρυδιάς: Ιόλη

Ποικιλία καρυδιάς: Ιόλη

Καταγωγή: Προήλθε, το 1991, από ελεύθερη επικονίαση της
ελληνικής επιλογής ΕΑΑ6 ή FM6 RA1106.

Δημιουργός: ΕΘΙΑΓΕ/ΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Χαρακτηριστικά Ποικιλίας καρυδιάς: Ιόλη
Καρποφορία: πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%.
Μορφή κόμης: ημιπλαγιόκλαδη.
Ζωηρότητα βλάστησης: σχετικά αδύνατη έως μέτρια.
Χαρακτηρισμός ποικιλίας: κανονικής εποχής.
Έναρξη βλάστησης: 30 Μαρτίου.
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 20/4 – 30/4.
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 14/4 – 24/4.
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη.
Εποχή ωρίμασης καρπού: 24/9 – 28/9.
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: πολύ γρήγορη, εμφά-
νιση καρπών από το πρώτο έτος φύτευσης.
Ταχύτητα εμφάνισης ιούλων: γρήγορη (συνήθως στον 3ο και
οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο).
Παραγωγικότητα: πολύ καλή.
Ευαισθησία στη βακτηρίωση: μικρή.
Ευαισθησία στην ανθράκωση: μικρή.
Προσβολές από καρπόκαψα: Απαιτείται καταπολέμηση.
Επικονιαστές: Chandler, Big Top, Lara.
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή.
Αντοχή στο ηλιόκαυμα: καλή.
Χαρακτηριστικά καρπού
Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: σφαιροειδές έως ελαφρά ελ-
λειπτικό.
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: ελκυστική.
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 14 g (13 – 15 g).
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: καλή.
Ποσοστό ψίχας: 50 – 54%.
Χρωματισμός ψίχας: λευκοκίτρινος, κατηγορία Ι και Extra.
Ποιότητα ψίχας: καλή έως πολύ καλή.
Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: εύκολος.

Αγρονομική αξία καρυδιάς Ιόλη
Η Ποικιλία καρυδιάς: Ιόλη ειναι πολύ παραγωγική, με πολύ καλό γέμισμα ψίχας με ανοικτό
λευκοκίτρινο χρώμα, με καλή αντοχή στη βακτηρίωση και
το ηλιόκαυμα. Είναι ποικιλία καλά προσαρμοσμένη στις
εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.
Προτείνεται ως κύρια ποικιλία για πεδινές και ημιορεινές
περιοχές, όπου ο τελευταίος παγετός σημειώνεται έως αρχές
Απριλίου. Υπερτερεί σαφώς όλων των πρώιμων και μεσο-
πρώιμων καλλιεργούμενων ποικιλιών: Amigo, Serr, Gustine,
Vina, Ηλιάνα, Pedro κ.λπ. σε πολλά χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες:
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας, Νέο Κρίκελλο, 351 00 Λαμία,
τηλ.: 22310 81246, fax: 2231 81822, e-mail: sgeb@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να μας κεράστε ένα καφέ, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κάτωθι button η απευθυνθείτε στο μαιλ: index@otenet.gr