Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΚΑΡΥΔΙΑ: Βασικές πληροφορίες για το δένδρο της καρυδιάς

Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο επαγγελματίας αλλά και ο ερασιτέχνης καλλιεργητής.
ΚΑΡΥΔΙΑ: Βασικές πληροφορίες για το δένδρο της καρυδιάς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Juglandceae
ΓΕΝΟΣ:Juglaus
Είδη:30+ ΥΒΡΙΔΙΑ:30+

Τα βασικότερα είδη της καρυδιάς είναι τα εξής: J. sieboldiana (Ιαπωνία), J. nigra (ΗΠΑ), [J. micracarpa, J.mayor, J.California(όχι ενδ)],J. hindsii (υποκείμενο),J. regia (καλλιεργούμενη καρυδιά)
Υβρίδια: Paradox (J. regia x J. hindsii) υποκείμενο,
Royal (J. hindsii x J. nigra)

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Η καρυδιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μακρόβιο, μόνοικο, δίκλοινο

Τα Φύλλα της καρυδιάς είναι σύνθετα, κατ’ εναλλαγή, περιττόληκτα

Οι οφθαλμοί της καρυδιάς είναι ξυλοφόροι, μικτοί, ιουλοφόροι, υπερκείμενοι

Τα Αρσενικά άνθη της είναι απέταλα,2-5 σέπαλα,6-30 στήμονες

Τα Θηλυκά άνθη της καρυδιάς είναι απέταλα,4 σέπαλα,3 βράκτια

Ωοθήκη:κοντό στύλο, δίλοβο στίγμα,δίχωρη,1σπερματική βλάστη / χώρο

Καρπός: δρύπη

Η καρποφορία της καρυδιάς γίνεται στην άκρη της βλάστηση από μικτούς οφθαλμούς αλλά και πλαγιόκαρπα.

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
1)Όλες ποικιλίες της καρυδιάς είναι αυτογόνιμες αλλά υπάρχει πρόβλημα διχογαμίας
2)Για επαρκή επικονίαση συνίσταται φύτευση 2ποικιλιών, 1πρωιμανθή & 1οψιμανθή
3)Συνήθως φυτεύεται μία πλήρης σειρά επικονιάστριας κάθε 10η σειρά της κύριας ποικιλίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ σιγμοειδής #
 Υψηλές θερμοκρασίες (μεγαλύτερες από 30οC) ή έλλειψη νερού ΟΔΗΓΟΎΝ ΣΕ συρρίκνωση ΤΗΣ ψίχας & μαύρισμα του καρπού.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ:
πολλαπλασιάζεται με πλακίτη ενοφθαλμισμό ή εγκεντρισμό σποροφύτου ηλικίας 1 έτους
Τα υποκείμενα πολ/ζονται με σπόρο.
Υποκείμενα: J. hindsii:ανθεκτικό στα Verticillium, Armillaria melleα, Meloidogyne sp./Ευαίσθητο στα Phytopthora cactorum,Agrobacterium tumefansiense, Platylenchus vulmus , Paradox:ανθεκτικό σε βαριά-υγρά εδάφη.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΕΙΣ:
1) Καρυδιά Franquette: Ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, Ποσοστό ψίχας 46%, Ωρίμανση καρπού το πρώτο 15μερο Οκτωβρίου. Η Franquette είναι κατάληλη για ορεινές & ημιορεινές περιοχές.
2) Καρυδιά Hartley: Ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, για πεδινές - ημιορεινές περιοχές. Η ωρίμανση των καρπών της Hartley γίνεται τέλος Σεπτεμβρίου.
3) Καρυδιά Mayette: Μέτριας ποιότητας ψίχα, Οψιμανθής, Ωρίμανση αρχές Οκτωβρίου

Το κατάλληλο ΚΛΙΜΑ για την καρυδιά: Η καρυδιά είναι ευαίσθητη σε πολύ χαμηλές & πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανέχεται ως -15οC  ενώ σε 40οC έχω συρρίκνωση ψίχας, μαύρισμα καρπού και εγκαύματα φύλων.

Το ποσό του χειμερινού ψύχους για διακοπή του λήθαργου διαφέρει πολύ από ποικιλία σε ποικιλία: π.χ. η καρυδιά Franquette χρειάζεται περίπου 1500 ώρες λιθάργου ενώ η καρυδιά Payne μόνο 700 ώρες.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ όπου το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται σε βάθος 3-3,5m.
Κατάλληλο έδαφος για καρυδιές είναι το βαθύ, αμμοπηλώδες, καλά στραγγιζόμενο αρδευόμενο & πλούσιο σε οργανικές ουσίες
Γενικά η καρυδιά ανέχεται ευρεία  ρΗ (5-8) αλλά δεν αντέχει υψηλές συγκεντρώσεις Να, Β, Cl
Κατάλληλες περιοχές για την καρυδιά είναι οι δροσερές, παραποτάμιες, σε πρόποδες λόφων και παραθαλάσσιες

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Πολλά είδη της οικογένειας Juglandaceae παράγουν μια τοξική ουσία την "Juglone" (γιουγκλόνη), Παράγεται από ρίζες, φύλλα και περικάρπιο. Φυτά ευαίσθητα στην τοξική ουσία της καρυδιάς είναι η ντομάτα, η πατάτα, η μηδική κ.α. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν η καρυδιά έχει κλαδευτεί ψηλά μπορεί να φιλοξενήσει από κάτω της πολλά κηπευτικά ακόμα και δένδρα. Έτσι όχι μόνο δεν τα ενοχλεί επιβλαβώς αλλά και τα προστατεύει από την πολλή ηλιοφάνεια. Ποικιλίες της καρυδιάς όπως αυτές του Καυκάσου μπορούν ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες να φτάσουν και τα 35 μέτρα, πράγμα που σημαίνει οτι μπορούμε να τις κλαδέψουμε όσο ψηλά θέλουμε για ν αφίνουν από κάτω τους αρκετό χώρο για συγκαλιέργεια.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Η καρυδιά εχει ανάγκη μεγάλες αποστάσεις 6x6 έως 11x11 ανάλογα με την ποικιλία.

ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: 
η Καρυδιά χρειάζεται πότισμα στα πρώτα της χρόνια και στην συνέχεια ανάλογα με το έδαφος και τις καλιεργτικές ανάγκες.
Αν δεν ποτίζεται απλά δεν θα αναπτύσσεται το ίδιο γρήγορα. Αν όμως ποτίζεται πολύ και ειδικά σε έδαφος που δεν στραγγίζει μπορεί και να σαπίσει το ριζικό της σύστημα και να ξεραθεί. Απαραίτητο από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο για μη συρρικνώσει την ψίχα. Συνήθως λίγο νερό κάθε 15 μέρες είναι αρκετό. Συνίσταται λάκκος ποτίσματος που δεν θα κρατά συνέχεια υγρό τον κορμό γιατί μπορούν να δημιουργηθούν βακτηρίδια και να παρουσιάσει πρόβλημα.

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ:
Η καρυιδά είναι πολύ απαιτητική σε Ν.

Εμπειρική λίπανση: 10 μονάδες Ν, 10 μονάδες Ρ κάθε 2 χρόνια, 10 μον Κ κάθε 2 χρόνια

Η προσθήκη Ν συνίσταται να γίνεται σε 2 δόσεις: τα 2/3 το Φεβρουάριο και το 1/3 μετά την καρπόδεση
Τροφοπενία Mg διορθώνεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς την άνοιξη με θειικό Mg.
Τροφοπενία Β διορθώνεται με προσθήκη βόρακα 6 κιλά/στρέμμα κάθε 2-4 χρόνια.
Τροφοπενία Ζη διορθώνεται με 2-3 διαφυλλικούς ψεκασμούς κατά τη βλαστική περίοδο.

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
*Κυπελλοειδές: 3-4 βραχίονες με 2 σκελετικούς κλάδους ανά βραχίονα
*Πυραμίδα: 4-5 βραχίονες κατανέμονται κάθετα και με οριζόντια κατεύθυνση

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
Δεν διενεργείται συστηματικό κλάδεμα αλλά καθαρισμός.
Στις Mayette, Fraquette και Hartley αφαιρείται το 1/4 της νέας βλάστησης αν είναι ζωηρή.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ (ΚΑΡΥΔΙΑ):
*Σπέρματα ώριμα όταν σχίζεται το περικάρπιο & το διάφραγμα που χωρίζει τα 2 ημισπέρμια παίρνει καφέ χρώμα *Η ωρίμανση του σπέρματος & η εμπειρική συγκομιδή διαφέρουν κατά 3 εβδομάδες σε ζεστές περιοχές *Επέμβαση με Ethephon επισπεύδει 7-10 μέρες την συγκομιδή και προάγει το άνοιγμα του περικαρπίου

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:
*Η συγκομιδή αρχίζει μέσα Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβριο *Συνήθως γίνεται με ραβδισμό ή δονητές *Οι καρποί αποφλοιώνονται αμέσως, πλένονται-> ξήρανση->λεύκανση *Η λεύκανση με διάλυμα 2% υποχλωριώδους Να με εμβάπτιση για 30-60sec Τα καρύδια ταγγίζουν λόγω μεγάλης συγκέντρωσης ελαίων και γι’ αυτό πρέπει να συντηρούνται σε Θ=1οC και υγρασία 75-80%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να μας κεράστε ένα καφέ, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κάτωθι button η απευθυνθείτε στο μαιλ: index@otenet.gr